Diensten


Diensten aanbieden op maat voor kleine en grote KMO’s is een sterkte van het bedrijf. Specifieke mogelijkheden van het moederhuis Casier Recycling versterken onze algemene dienstverlening.

Plaatsen van containers

U wenst schroot of houtafvallen afkomstig van uit(af)braak, opkuis of mechanische verwerking in recipiënten op te slaan dan kunnen wij U de gepaste containers ter beschikking stellen. Ons gamma varieert van 30 m³ afzetcontainers tot plastiek bakken van 1 tot 3 m³. Na een interne studie kan desgewenst bedrijfsspecifieke containers ter beschikking worden gesteld op maat van je bedrijf.


Contacteer transport

Transport & Logistiek

Elf vrachtwagens zijn beschikbaar zowel voor de containerwissels, als voor de expeditie van verwerkt schroot.
Het beladen van containers en de logistieke afwerking ervan, eveneens in opdracht van derden.

Metaalafbraak

Medewerkers met de nodige kennis en ervaring worden met adequate middelen ingezet  voor het afbreken en verkleinen van grote machines, installaties en metaalconstructies en/of opkuis van magazijnen.
Deze activiteiten worden verder geöptimaliseerd in het bedrijf "BVBA METAAL AFBRAAK"..

Knippen van materiaal

Knippen van ferro of non-ferromateriaal kan gebeuren op maat van de klant.

Persen van materiaal

Persen van materiaal kan in loonwerk uitgevoerd worden en dit naar gelang de machine in verschillende formaten (60 x 60 of 40 x 40)
 

Hammelen van materiaal

Hammelen is het verkleinen van materiaal via het uit elkaar slaan van het materiaal door 2 krachtige traagdraaiende rotoren met hamers op. Deze werkwijze kan toegepast worden op verschillende materiaal zoals ijzerschroot, non-ferro, kunststoffen, hout, rubberbanden,enz. Via een overbandmagneet kan het ijzer uit het gehammeld materiaal gehaald worden.

Laden en lossen

Laden en lossen van materiaal kan gebeuren met heftruck, bull en kraan.

Weegbrug 60 ton

De weegbruggen 60 ton (2 bij Casier Recycling) zijn volledig digitaal en verbonden met het weeg/stockbeheer van de sites zodat alle inkomende en uitgaande stromen onmiddellijk in de stock verwerkt worden. Indien nodig kan een stock derden aangemaakt en bijgehouden worden.

Depollutie van auto's

In een erkend centrum worden de wrakken ontdaan van alle vloeistoffen/gassen en andere afvalstoffen conform de geldende wetgeving. Via het online platform van Febelauto worden de gedepollueerde wrakken ook als vernietigd aangegeven en kan een officieel vernietigingsattest uitgeschreven worden.

Controle op radioactiviteit

Radioactief materiaal kan via het smeltproces een grotere hoeveelheid afgewerkt staal of non-ferro besmetten. Daarom worden alle inkomende en uitgaande goederen gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van bronnen. In samenwerking met het Fanc en Niras kunnen gevonden weesbronnen gratis afgevoerd worden.

Depollutie van AEEA

Als Recupel recycler staan we in voor de inname van alle mogelijke elektrische toestellen (groot/klein/TV/lampen,enz.) die einde leven zijn. Bepaalde stromen worden opgeslagen en verder verwerkt door tussenkomst van Recupel, andere stromen worden op de site ontdaan van gevaarlijke afvalstoffen en dan verder verwerkt via schredderprocessen.

Breken met hammel / knipschaar op locatie

Op aanvraag kunnen wij materiaal verkleinen op locatie met onze hammel of LEFORT-schaar.

Laden van zeecontainer

Voor het laden van zeecontainers beschikken we over een speciaal chassis om de container vertikaal te beladen en zo een maximale belading te bekomen.

Laden met kraanwagen op locatie

Ter plaatse laden van schroot kunnen wij uitvoeren met onze kraan- en containerwagen.